Privacy policy


    Basisprincipes

i.    Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van Messer Belgium N.V. (hierna “Messer” genoemd) en uw interesse in onze onderneming en onze producten. Hierna willen wij u kort toelichten in welke mate, op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en wat het voor u betekent als u gebruikmaakt van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers of gebruikersgedrag. Ook zuiver technische gegevens die kunnen worden toegewezen aan u, gelden echter als persoonsgegevens.

ii.    Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4, nr. 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) is
Messer Belgium NV
Dhr. Victor Riga
Nieuwe Weg 1 - Haven 1053
2070 Zwijndrecht
+32 (0)3 561 61 11
info.bnl@messergroup.com

iii.    Onze functionaris voor gegevensbescherming dhr Vicor Riga kunt u bereiken via:
dataprivacy.bnl@messergroup.com
of
Messer Belgium NV
Nieuwe Weg 1 – Haven 1053 (Baloise Business Park)
B – 2070 Zwijndrecht

iv.    Als u contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de gegevens die u meedeelt (uw e-mailadres, mogelijk uw voor- en achternaam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die vermeld worden in het kader van het contact, worden verwerkt op grond van art. 6, lid 1, zin 1, lit. f van de AVG. Deze toestemming staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het ‘gerechtvaardigde belang’ van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover uw grondrechten, uw fundamentele vrijheden of belangen niet zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in de verwerking van het contact. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking wanneer er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie en die tegen gegevensverwerking pleiten. Hiervoor volstaat een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming.

v.    Als wij voor bepaalde functies van onze website een beroep doen op externe dienstverleners of uw gegevens willen gebruiken voor commerciële doeleinden, zullen wij u hierna in detail informeren over de desbetreffende werkwijzen. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria van de telkens geldende bewaartermijn.

vi.    In principe gebeurt de verwerking van uw persoonsgegevens door Messer Information Services GmbH, een dochteronderneming van Messer Group GmbH (hierna “MIS” genoemd) die door ons is aangesteld voor de verwerking in opdracht. MIS werd daarvoor zorgvuldig geselecteerd en aangesteld, is bovendien gebonden aan de instructies van Messer en wordt regelmatig gecontroleerd.

    Uw rechten

i.    U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
             •    Recht op informatie
             •    Recht op correctie of verwijdering
             •    Recht op beperking van de verwerking
             •    Recht op bezwaar tegen de verwerking
             •    Recht op overdraagbaarheid van gegevens

ii.    U hebt het recht te allen tijde bij ons informatie op te vragen over de gegevens die wij opslaan over u, de herkomst ervan, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgegeven, en het doel van de bewaring. Als u ons, uw aanspreekpunt bij Messer of onze functionaris voor gegevensbescherming schriftelijk verzoekt om uw persoonsgegevens te corrigeren, niet verder te gebruiken of te verwijderen, zullen wij daar uiteraard onmiddellijk gevolg aan geven.

iii.    Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken (art. 7, lid 3, van de GDPR). De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, totdat u uw toestemming intrekt.

vi.    Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging op grond van Art. 6 alinea. 1 lit. f GDPR, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking.

vi.    U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dataprivacy.bnl@messergroup.com

vi.    Wij brengen u er verder van op de hoogte dat de terbeschikkingstelling van uw persoonsgegevens op deze website algemeen wettelijk noch contractueel voorgeschreven is. U bent niet verplicht om op deze website persoonsgegevens in te voeren, tenzij wij daar in bijzondere gevallen op wijzen in deze privacyverklaring. De werking van de functies van deze website en het plaatsen van een bestelling vereist wel de verwerking van uw persoonsgegevens.

vii.    U hebt bovendien het recht om een klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

    Verzameling persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

i.    Bij louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op geen andere manier informatie overmaakt, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de hierna vermelde gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen, deze te beheren en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, lit. f van de AVG. Deze toestemming staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het “gerechtvaardigde belang” van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover uw grondrechten, uw fundamentele vrijheden of belangen niet zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in de eenvoudigere administratie en de mogelijkheid om hacking te herkennen en op te volgen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking wanneer er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie en die tegen gegevensverwerking pleiten. Hiervoor volstaat een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde persoonsgegevens:
IP-adres
datum en tijdstip van de vraag
tijdzoneverschil tegenover de Greenwich Mean Time (GMT)
de zoekterm als u via een zoekmachine op onze website bent beland
bestanden die u hebt gedownload van onze website (bv. pdf- of Word-documenten)
inhoud van de opvraging (concrete pagina)
toegangsstatus/HTTP-statuscode
de telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
de website waarvan de opvraging afkomstig is
browser
besturingssysteem en oppervlak ervan
taal en versie van de browsersoftware.

De serverlogbestanden met de bovenvermelde gegevens worden automatisch verwijderd na 30 dagen. Wij behouden ons het recht voor om de serverlogbestanden langer te bewaren wanneer feiten wijzen op een vermoeden van ongeoorloofde toegang (zoals een poging tot hacking of een zogenaamde DDoS-aanval).

ii.    Verder maken wij gebruik van cookies om bepaalde opvragingen van u op onze website in een gezamenlijke context te plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt, en waardoor bepaalde informatie wordt doorgestuurd naar diegene die het cookie plaatst (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze dienen enkel om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, lit. f van de EU-AVG. Deze toestemming staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het “gerechtvaardigde belang” van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover uw grondrechten, uw fundamentele vrijheden of belangen niet zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in de analyse van het gebruik van onze website.

iii.    Gebruik van cookies:
     a.    Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werkwijze hierna worden toegelicht:
            - tijdelijke cookies (daarover b)
            - permanente cookies (daarover c)
            - cookies van derden (daarover d).
     b.    Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daarbij horen in het bijzonder sessiecookies. Die bewaren een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan één gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer worden herkend als u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser sluit.
     c.    Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde ingestelde tijd, die afhankelijk van het cookie kan worden vastgelegd. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.
     d.    U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de aanvaarding van Third-Party-cookies (cookies van derde aanbieders zoals YouTube) of van alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
     e.    Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door in uw browser de privémodus in te schakelen. Bovendien raden wij aan om uw cookies en browserhistoriek regelmatig manueel te wissen.

     Gebruik van Piwik  

i.    Deze website maakt gebruik van de internetanalysedienst Piwik, om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter voorstellen voor u als gebruiker. De rechtsgrond voor het gebruik van Piwik is art. 6, lid 1, zin 1, lit. f van de AVG. Deze toestemming staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het “gerechtvaardigde belang” van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover uw grondrechten, uw fundamentele vrijheden of belangen niet zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in de analyse van het gebruik van onze website. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking wanneer er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie en die tegen gegevensverwerking pleiten. Hiervoor volstaat een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming.

ii.    Voor deze analyse worden cookies (meer daarover in § 3) opgeslagen op uw computer. De informatie die zo wordt verzameld, bewaart de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend op zijn server in de EU. De analyse kunt u beëindigen door aanwezige cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. Als u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet ten volle kunt benutten. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browser zo in te stellen. U kunt het gebruik van Piwik verhinderen door de volgende vinkjes te verwijderen en zo de ‘opt-out’-plug-in inschakelen:

iii.    Deze website maakt gebruik van Piwik in deels geanonimiseerde vorm. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, zodat ze niet kunnen worden herleid tot een persoon. Het IP-adres dat met Piwik door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die wij hebben verzameld. De identificatie wordt rechtstreeks verwijderd door de gedeeltelijke verwijdering van de IP-adressen, zodat alleen statistische gegevens worden opgeslagen.

Het programma Piwik is een open-sourceproject. Informatie van de derde aanbieder over gegevensbescherming vindt u op http://piwik.org/privacy/policy.

    Gebruik van sociale-media-plug-ins

i.    Wij gebruiken momenteel de volgende sociale-media-plug-ins: Facebook, Google+, LinkedIn. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te interageren en te communiceren met de sociale media en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen voorstellen voor u als gebruiker. Wij maken daarbij gebruik van de zogenaamde twee-klikoplossing. Dat betekent dat, als u onze site bezoekt, eerst in principe geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in herkent u via de markering op het kader rond zijn beginletter of logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de overeenkomstige website van ons aanbod online hebt opgevraagd. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring doorgestuurd. Door de plug-in te activeren worden dus persoonsgegevens van u doorgestuurd naar de desbetreffende aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in de gegevens in het bijzonder via cookies verzamelt, raden wij u aan om via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te verwijderen.

ii.    Wij hebben geen impact op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we op de hoogte van de omvang van de gegevensverwerking, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. Ook over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie. Gelieve u daarvoor te wenden tot de beheerders van de sociale media. In dat licht raden wij aan om de telkens actuele gegevensbeschermingsrichtlijnen van de voormelde beheerders van sociale media te lezen.

iii.    De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt, en of u daarmee bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, worden uw gegevens die bij ons worden verzameld, eventueel rechtstreeks toegewezen aan het account dat u hebt bij de aanbieder van de plug-in. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig af te melden, vooral echter voordat u een knop activeert, want zo kunt u desgevallend een toewijzing aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in vermijden.

iv.    De gegevens worden niet opgeslagen door ons. Informatie over de bewaartermijn en ook meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door de aanbieder van de plug-in ontvangt u in de hierna meegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

v.    Adressen van de desbetreffende aanbieders van de plug-in en URL met hun privacyrichtlijnen:
          •    Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications evenals http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
          •    Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
          •    LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

    Integratie van YouTube-video's

i.    Wij hebben YouTube-video's opgenomen in ons onlineaanbod, die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld, om het aanbod van de website aantrekkelijk en informatief weer te geven. Ze zijn allemaal in “uitgebreide privacymodus” geïntegreerd, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden doorgestuurd naar YouTube. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens vermeld in lid 2 doorgestuurd. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

ii.    Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige onderliggende pagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u geen toewijzing met uw profiel bij YouTube wenst, raden wij aan om uit te loggen voordat u op Play klikt.

iii.    De gegevens worden niet opgeslagen door ons. Informatie over de bewaartermijn en ook meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door YouTube ontvangt u in de hierna meegedeelde privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

    Integratie van Google Maps-kaarten:

i.    Wij hebben Google Maps opgenomen in ons aanbod online, die op https://www.google.de/maps opgeslagen zijn en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld, om het aanbod van de website aantrekkelijk en informatief weer te geven. Pas wanneer u de kaarten gebruikt om bijvoorbeeld een route te berekenen, worden de gegevens vermeld in lid 2 doorgestuurd. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

ii.    Door het bezoek aan de website ontvangt Google Maps de informatie dat u de overeenkomstige onderliggende pagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u geen toewijzing met uw profiel wenst, raden wij aan om uit te loggen voordat u op Google Maps klikt.

iii.    De gegevens worden niet opgeslagen door ons. Informatie over de bewaartermijn en ook meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door Google ontvangt u in de hierna meegedeelde privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

    Aanvragen brochures, demo, nieuwsbrieven

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief of een brochure downloaden, waarmee wij u informeren over onze actuele aanbiedingen en onze producten en diensten. Daarnaast kan u ook een aanvraag indienen om een demo te ontvangen.

i. Om u te abonneren op onze nieuwsbrief of om een brochure of demo aan te vragen, maken wij gebruik van de opt-in procedure. Door uw gegevens in te vullen in onze formulieren en de opt-in aan te gaan, geeft u de toestemming om opnieuw gecontacteerd te worden omtrent Messer en haar producten en diensten die relevant zijn voor u.

ii. Uw e-mailadres en andere velden zijn verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief en brochure of de bevestiging van de demo. De vermelding van andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk te benaderen. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres en andere informatie op om u de nieuwsbrief of brochure toe te sturen. De rechtsgrond is Art. 6 UAbs. 1 lit. een GDPR, waarbij uw toestemming de gegevensverwerking rechtvaardigt.

iii. U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief, brochure of andere informatie te allen tijde intrekken door u af te melden. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de opt-out in elke e-mail of door een bericht te sturen naar de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming dhr Vicor Riga via dataprivacy.bnl@messergroup.com.

    Virtual chatbots

i.    We hebben een zogenaamde chatbot ("virtuele chatbot van Messer") op onze website geïmplementeerd. Deze chatbot maakt een directe tekstgebaseerde chatdialoog over verschillende geselecteerde onderwerpen mogelijk. De wettelijke basis voor het gebruik van de chatbot is artikel 6, lid 6, van de verordening. 1 lit. f GDPR. De machtiging staat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het "legitieme belang" van de verantwoordelijke voor de verwerking toe, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten, fundamentele vrijheden of belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten, fundamentele vrijheden of belangen. Ons rechtmatig belang bestaat erin om communicatie op basis van tekst tussen de gebruiker van de website en ons mogelijk te maken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen zijn verwerkingsactiviteiten als er in uw specifieke situatie redenen zijn die zich verzetten tegen verwerkingsactiviteiten. Een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming is hiervoor voldoende.

ii.    We willen erop wijzen dat we alleen controle hebben over de verwerking van gegevens die u invoert als antwoord op een vraag van de chatbot.

    Vragen en opmerkingen

Wij nemen gegevensbescherming zeer ernstig. Hebt u nog vragen of suggesties in verband met gegevensbescherming bij Messer, dan kunt u zich per e-mail wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dat vermeld is in§ 1.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig aan te passen en bij te werken. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden gepubliceerd op onze website. Wijzigingen zijn geldig vanaf hun publicatie op onze website. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken, om u desgevallend te informeren over uitgevoerde aanpassingen.

Privacy policy

Privacy policy

privacy policy