Broodkruimel

Lassen en snijden

SNIJ- & LASGASSEN

Lasgassen - Snijgassen - Afschermingsgassen - Lasergassen - 3D-fabricagegassen - Perfecte afstemming van hardware - Lasexpertise - Proeven - Commerciële aanbieding

Kwaliteit die de hitte kan verdragen

De lastechniek omvat een zeer breed scala aan procedures. De DIN EN 4063-norm definieert meer dan 100 verschillende lasmethoden. Het scala aan gassen en toepassingen dat Messer u op dit gebied biedt, is navenant divers.

Afschermgassen voor het lassen worden meestal gebruikt in autogeenprocessen, waarbij gebruik wordt gemaakt van brandstofgas/lucht-mengsels of, bij voorkeur, brandstofgas/zuurstofmengsels. Afschermgassen voor het lassen zijn ook onmisbaar bij het booglassen, waarbij de benodigde thermische energie voor het proces afkomstig is van een vlamboog. Hetzelfde geldt voor TIG- en MIG-lassen, waarbij gasmengsels de huidige markt domineren. Deze mengsels bevatten een scala aan mogelijke componenten, waaronder argon en CO2, maar ook zuurstof, helium, waterstof en stikstof.

Een grote verscheidenheid aan deze gestandaardiseerde gasmengsels is nu beschikbaar voor de bovengenoemde toepassingen. Messer verkoopt haar assortiment beschermgassen voor het lassen in een duidelijk gestructureerd systeem met gestandaardiseerde groepsbrede namen die gebaseerd zijn op de bewerkte materialen:

Ferroline - Afschermingsgassen voor gewone en laaggelegeerde staalsoorten
Inoxline - Afschermingsgassen voor hooggelegeerde staalsoorten en Ni-gebaseerde legeringen
Aluline - Afschermingsgassen voor aluminium en non-ferro metalen

Als producent van industriële gassen hebben we niet alleen te maken met processen waarbij industriële gassen worden gebruikt, maar ook met processen die daarmee concurreren. Messer's adviesdienst over beschermgassen voor het lassen laat u graag zien welk beschermgas de juiste is voor uw toepassing: in een persoonlijk gesprek en door middel van demonstraties ter plaatse.

Deze procedures zijn grofweg onder te verdelen in de volgende productieprocessen:
Snijden / verbinden / coaten

Verdeelpunten

EEN NETWERK VAN GASCENTRA DAT ZICH UITSTREKT TOT DE KLANTEN

Gascentra bij u in de buurt - Afhaal- of leveringskeuze - Perfect passende hardware - Bestelmogelijkheden - Veiligheidsaspecten

Meer info over applicaties in de lassector(Engels)